Preloader Image
x

Yêu Cầu Báo Giá

Music

speaker
GÓI ÂM THANH DƯỚI 100 KHÁCH

Loa Fullrange TurboSound IP3000 (UK)

speaker
GÓI ÂM THANH CƠ BẢN 150-200 KHÁCH

Loa Fullrange TurboSound IP3000 (UK)

speaker
GÓI ÂM THANH BIỂU DIỄN DƯỚI 200 KHÁCH

Loa Full Active Whafardale Typhon AX12BT

speaker
GÓI ÂM THANH CƠ BẢN 200-300 KHÁCH

Loa Nexo PS15 (China)

speaker
GÓI ÂM THANH BIỂU DIỄN 200-300 KHÁCH

Loa Nexo PS15 (China)

speaker
GÓI ÂM THANH BIỂU DIỄN 400-500 KHÁCH

Loa Array RCF HDL 20A Active (Italy)

speaker
GÓI ÂM THANH BIỂU DIỄN 600-800 KHÁCH

Loa Array FBT HORIZON VHA 406 Active (Italy)

Light

bolt
GÓI ÁNH SÁNG CƠ BẢN 1

Đèn Parled 54 X 9wats. Đèn Moving Beam 260plus. Đèn Blinder 4 bóng ...

bolt
GÓI ÁNH SÁNG CƠ BẢN 2

Đèn Parled 54 X 9wats. Đèn Moving Beam 260plus, ánh sáng KingKong...

bolt
GÓI ÁNH SÁNG CƠ BẢN 3

Đèn Parled 54 X 9wats. Đèn Par nắng vàng COD...

bolt
GÓI ÁNH SÁNG BIỂU DIỄN 1

Đèn Parled 54 X 9wats, đa màu siêu sáng 12 cái...

screen

Kích Thước Màn Hình Chính m2

Stage

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N5m x R3,7m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N6m x R3,7m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N7,5m x R3,7m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N7,5m x R5m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N8,7m x R3,7m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N8,7m x R5m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N10m x R5m x C 0,6m

event_seat
Sân Khấu Kích Thước: N12m x R5m x C 0,6m

Information

account_circle
email
edit_calendar
perm_phone_msg
where_to_vote
feedback